„A Gondolat Erejével” Közhasznú Alapítvány

Shaman
Nyitólap Adatok Pénzügyek English

 

„A Gondolat Erejével” Közhasznú Alapítvány

 

Kornai János közgazdász, az amerikai Harvard Egyetem és a magyarországi Corvinus Egyetem emeritus professzora, noha sok évvel ezelőtt hivatalosan nyugdíjba vonult, töretlen lendülettel folytatja kutatómunkáját. Kutatásai relevánsak mind a közgazdasági elmélet, mind a gyakorlat szempontjából. Munkáit könyvekben és folyóiratokban publikálja, mind magyar, mind pedig számos idegen nyelven. Jelenleg is a legidézettebb közgazdász szerző a magyar nyelvterületen, és európai viszonylatban is a leggyakrabban idézett két százalékba tartozik. Rendszeresen tart előadásokat Magyarországon és külföldön. Noha már régóta „emeritus” státuszban van, 2011 őszén előadássorozatot tartott a modern kapitalizmusról a Corvinus Egyetemen a mester és a PhD fokozatra pályázó hallgatók számára, a 2012-2013-as tanévben pedig kutatószemináriumot vezetett az előadássorozat legjobb hallgatóinak részvételével.  Aktívan részt vesz a hazai és a nemzetközi tudományos közéletben. Tevékenységének új fontos szakasza kezdődött meg 2011 végén: a pozsonyi Kalligram kiadó tíz kötetből álló sorozatban publikálja életművét.

Kornai kutatásainak költségeit a múltban sokféle forrásból tudta fedezni. Rendszeresen támogatták azok a munkahelyek, ahol dolgozott: a Harvard Egyetem és a Collegium Budapest. Alkalomadtán magyarországi közalapítványok és külföldi magánalapítványok járultak hozzá kutatásainak finanszírozásához. Hosszabb időn át az egyik nagybankkal kötött kutatási szerződés volt a finanszírozás egyik fő forrása. Most ezek a források nem állnak nyitva Kornai előtt. Félő, hogy munkája – kellő anyagi támogatás híján – megrekedhet. Ezért néhány barátja és tisztelője elhatározta, hogy magánalapítványt hoz létre, amelynek kizárólagos célja Kornai János kutatómunkájának támogatása. Kornai örömmel fogadta ezt a kezdeményezést, hangsúlyozván, hogy az új alapítványtól semmilyen körülmények között sem fogad el személyes jövedelmet. Azt azonban szívesen venné, ha az Alapítvány hozzásegítené kutatási költségeihez fedezéséhez. (Ide sorolható a kutatási és adminisztratív asszisztencia, fordítási díjak, irodai felszerelések beszerzése stb.)

Az alapítvány neve – Kornai önéletrajzának címét átvéve – „A Gondolat Erejével” Közhasznú Alapítvány. Az alapítók és a kurátorok szívesen kapcsolatba lépnének azokkal, akik készek anyagi hozzájárulásukkal elősegíteni, hogy Kornai János folytathassa kutatómunkáját.